Obiective Turistice Chiojdu

Tarifele afișate pe hartă sunt minimele în LEI PE PERSOANĂ valabile astăzi.

1 oferte de Obiective Turistice în Chiojdu

sortate după:

Obiective turistice Chiojdu

Obiective Turistice Chiojdu,
Obiective turistice ChiojduChiojdu are avantajul de a fi sitaut in zona montană a Carpaţilor de Curbură, respectiv in zona Munţilor Buzăului .

Fauna caracteristică pădurii de făget care include specii de păsări cântătoare cu penaj viu şi colorat (piţigoi, ciocănitoare, mierlă, cuc, cinteză, codobatură, gaiţă, rândunică), păsări răpitoare de zi (uliul cenuşiu) şi de noapte (cucuvea, bufniţă); specii de mamifere (căprioară, cerb carpatin, urs brun, râs – mai ales în zona montană, vulpe, lup, mistreţ cu răspândire mai largă); specii de peşti (păstrăv, lipan, mreană etc.); o mare varietate de insecte, reptile contribuie la pitorescul zonal.

Potenţialul socio-cultural se refera la tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătorile religioase, de momentele importante din viaţa omului (naştere, căsătorie, moarte), de activităţile tradiţionale cu caracter ancestral (păstorit – transhumanţă) etc.; târgurile (caracteristice contactului marilor unităţi de relief), nedeile (în Munţii Buzăului); construcţiile cu caracter religios etc.

Potenţialul istoric este reprezentat atât de obiective foarte vechi, preistorice, situri arheologice aparţinând Culturii Monteoru din epoca bronzului, sau civilizaţiei ostrogote (sec. IV d.Hr.), cruci de piatră din sec. XVIII, cât şi de obiective mai noi cum ar fi Cimitirul Eroilor de la Tabla Buţii (Munţii Siriului), toate acestea atestând continuitatea multimilenară a locuitorilor acestor meleaguri.

Chiojdu
languages ro en de hu fr es it