Obiective Turistice Eftimie Murgu

Tarifele afișate pe hartă sunt minimele în LEI PE PERSOANĂ valabile astăzi.

2 oferte de Obiective Turistice în Eftimie Murgu

sortate după:

Cheile Rudăriei

Obiective Turistice Eftimie Murgu,
Cheile RudărieiCheile Rudăriei alcătuiesc o arie protejată de interes național situată în sudul Banatului. Aria naturală se află în Munții Almăjului (grupare montană a Munților Banatului ce aparțin lanțului carpatic al Occidentalilor), la o altitudine cuprinsă între 350 și 900 m, pe valea Rudăriei (pe a cărui curs sunt amplasate vechi mori de apă) pe teritoriul județului Caraș-Severin.

Aria naturală dispune de patru habitate naturale (Păduri ilirice de Fagus sylvatica-Aremonio-Fagion; Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene; Comunității rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi și Versanții stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase), care adăpostesc o gamă floristică diversă și asigură condiții de viețuire mai multor specii din fauna Banatului.

Flora rezervației este constituită din arboret de fag (Fagus sylvatica), tei (Tillia), cer (Quercus cerris), gârniță (Quercus frainetto); și arbusti de: cărpiniță (Carpinus orientalis), mojdrean (Fraxinus ornus), sânger (Cornus sanguinea), scumpie (Cotinus coggygria), alun (Corylus avellana) sau liliac sălbatic (Syringa vulgaris).

Fauna sitului are în componență câteva specii de mamifere, reptile, amfibieni, pești și insecte; dintre care unele protejate sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Sursa: Wikipedia

Rezervatia Mulinologica Cheile Rudariei

Obiective Turistice Eftimie Murgu,
Rezervatia Mulinologica Cheile RudarieiCele 22 de mori de apă cu ciutură reprezintă cea mai întinsă rezervaţie mulinologică din Europa de est.

Localizarea rezervaţiei
Rezervaţia mulinologică "Cheile Rudariei" se află situată pe teritoriul comunei Eftimie Murgu din judeţul Caras-Severin, în partea de sud-vest a României pe valea râului Rudăria.

Pe cursul acestui râu, localnicii au construit mori de apă cu ciutură pentru măcinarea grăunţelor folosind forţa apei. Debitul constant al apei pe tot parcursul anului şi diferenţa de nivel au făcut posibil acest lucru. În perioada interbelică existau 48 de mori, după venirea comunismului şi colectivizarea agriculturii au mai rămas doar 22, funcţionale toate.

Morile se află în proprietatea a 15-20 familii care le întreţin şi transmit proprietatea rândul la moară din generaţie în generaţie.

Atracţia acestor mori de apă cu ciutură este dată de legendele fiecărei mori, modul arhaic de funcţionare precum şi peisajul sălbatic al zonei.

Sursa: rudaria-turstica.ro

Eftimie Murgu
languages ro en de hu fr es it